mr. sc. PREDRAG ĐURIĆ, dr. med.

Vlasnik poliklinike je mr. sc. Predrag Đurić, dr. med., rođen 11.5.1961. godine u Sisku. Osnovnu i srednju školu pohađa u Zagrebu. Medicinski fakultet upisuje 1979. te ga završava 1986.

Nakon stažiranja radi 7 godina u Domu zdravlja Kutina u Stanici za hitnu medicinsku pomoć. Magistrira 1994. na temu iz onkologije „Oligoelementi u tumorskom i zdravom tkivu jajnika“. Od 1995. do 2000. godine specijalizirao se za ginekologiju i porodništvo u Kliničkoj bolnici Merkur. Nakon toga radi kao liječnik – ginekolog u privatnoj ordinaciji.

U ožujku 2019. otvara polikliniku sa tri djelatnosti: fizikalna terapija, ginekologija i ultrazvučna dijagnostika.

Naši specijalisti

Fizikalna terapija

MATEA BATOR,
dipl. physioth.
PETRA KUTEN,
bacc. physioth.

Ginekologija

mr.sci.dr.med.
PREDRAG ĐURIĆ

specijalist ginekologije i porodništva

izv.prof.prim.dr.sc.
ŽELJKO DUIĆ, dr. med.

specijalist ginekologije i opstetricije i uže specijalnosti iz fetalne medicine i opstetricije

Ultrazvučna dijagnostika

dr. med. DARKO BLAŠKOVIĆ

specijalist radiologije